شماره کارت بانکی جهت خرید آنلاین گل

بانک کشاورزی به نام آقای محمد حسنی  :  3209 – 9307 – 7011 – 6037

بانک ملت به نام آقای محمد حسنی  :   3382 – 5227 – 3376 – 6104

بانک صادرات به نام آقای محمد حسنی  : 0902 – 8674 – 6974 – 6037

بانک ملی به نام آقای محمد حسنی  :   0893 – 9635 – 9975 – 6037

 برای پرداخت خارج از ایران از (مستر کارت و ویزا کارت)

لینک پرداخت :

https://yekpay.me/en/anguor

 برای پرداخت خارج از ایران از (پی پال paypal)

لینک پرداخت : http://PayPal.me/anguor

شماره تماس : 00989026637172 – 00989104198492