با تشکر از اطلاعات شما ثبت شده لطفا فیش واریزی را از طریق واتس ارسال کنید

 

{element|id:16|نام و نام خانوادگی سفارش دهنده}

مشخصات گیرنده :

{element|id:36|نام و نام خانو…(تحویل گیرنده) }     | {element|id:37|شماره تماس تحویل گیرنده}    |    {element|id:38|نام شهر تحویل گیرنده}    | {element|id:43|ادرس دقیق تحویل گیرنده}

{element|id:44|زمان تحویل}

{element|id:45|متن کارت پستال}