باکس گل و دسته گل برای روز پدر (جدیدترین طرح های 2024)

دلیل خرید گل روز پدر هم این است که گل‌ها، نه تنها زیبایی خاصی دارند، بلکه می‌توانند احساسات ناگفته هر فردی را به فرد مقابل منتقل سازند. روز پدر روزی است که می‌توان از تمامی زحمات پدر خود تشکر کنیم. چه زیبا می‌شود برای قدردانی، شاخه گلی هدیه دهیم.

از 2 روز آینده

ارکیده زرد با گلدان گلخانه‌ای (دو شاخه)

کد انگور: 80415
2,930,000 تومان
خرید
از 3 روز آینده

باکس رز جاودان با هدیه (ساعت دلخواه)

کد انگور: 96650
2,362,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس عشق الیانا (طرح خاص گل رز قرمز)

کد انگور: 9305
4,363,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس قلبی آفتابگردان و رز قرمز

کد انگور: 82536
7,030,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل آتنا (تم پاییزی)

کد انگور: 12285
1,982,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل آذین

کد انگور: 63105
6,496,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل آرزوهای آفتابی

کد انگور: 30264
1,288,500 تومان
خرید
تحویل از فردا

باکس گل آرسو با رنگ خاص و دلبر

کد انگور: 24321
3,593,500 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل آفتابگردان (18 شاخه)

کد انگور: 82358
1,126,000 تومان
خرید
تحویل زیر 3 ساعت

باکس گل آلسترومریا قرمز (40 شاخه)

کد انگور: 81655
1,525,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل آنارام

کد انگور: 34550
1,512,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل آوینا

کد انگور: 11965
3,285,500 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل آیشید

کد انگور: 20074
2,297,500 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل اروپایی با قیمت مناسب

کد انگور: 11835
832,000 تومان
خرید
از 2 روز آینده

باکس گل اروپایی مکینا

کد انگور: 24322
3,054,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل اسرین (ترکیب زیبای گل رز – لیسیانتوس – انتوریوم – ژربرا)

کد انگور: 13466
1,482,500 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل انوشا

کد انگور: 53515
3,626,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل به رنگ خورشید

کد انگور: 6919
5,289,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل بهار

کد انگور: 97249
2,444,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل پارنا

کد انگور: 97330
2,853,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل پاکناز

کد انگور: 17896
3,373,500 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل پاییز تن طلایی

کد انگور: 60780
2,760,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل پاییزی

کد انگور: 64711
1,391,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل پاییزی (هوای دو نفره)

کد انگور: 60786
1,616,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل پاییزی آبان دخت

کد انگور: 60788
1,352,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل پاییزی آبانا

کد انگور: 60785
1,294,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل پاییزی آترا

کد انگور: 60784
1,378,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل پاییزی مهر دخت

کد انگور: 60787
830,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل ترکیبی رز و ارکیده

کد انگور: 85028
4,058,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل تم پاییزی

کد انگور: 2785
2,361,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل جیران

کد انگور: 54668
3,202,500 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل داوودی صورتی و سفید

کد انگور: 83500
965,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل داوودی قیمت مناسب

کد انگور: 10381
865,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل رز 30 شاخه

کد انگور: 11333
2,937,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل رز سفید

کد انگور: 32700
2,355,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل رز صورتی

کد انگور: 68125
3,295,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل رز قرمز

کد انگور: 11680
3,388,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل رز کوچک و به یادماندنی ( 9 شاخه)

کد انگور: 15131
890,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل رز همراز

کد انگور: 25860
465,500 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل رز و میخک صورتی

کد انگور: 11581
4,962,500 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل رز، آلستر و لیسیانتوس

کد انگور: 83179
1,141,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل رزا

کد انگور: 26472
3,135,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل روژا

کد انگور: 7319
2,904,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل زنبق و رز

کد انگور: 72305
2,359,000 تومان
خرید
تحویل از فردا

باکس گل ژربرا با قیمت مناسب

کد انگور: 27573
635,400 تومان
خرید
تحویل از فردا

باکس گل ژربرا سه رنگ

کد انگور: 83707
1,617,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل سارای

کد انگور: 34596
4,353,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل سان‌آی

کد انگور: 87317
3,294,500 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل سِتین

کد انگور: 22100
3,471,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل سی‌ناز

کد انگور: 87314
1,066,500 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل شب نشین

کد انگور: 30637
1,738,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل شمیم

کد انگور: 6609
2,407,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل صورتی ثمین

کد انگور: 97335
1,812,500 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل فرشته روشنایی

کد انگور: 99899
1,602,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل قلم فور و رز مینیاتوری

کد انگور: 11072
620,000 تومان
خرید
تحویل از فردا

باکس گل گرشین

کد انگور: 34565
7,121,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل لیلیوم رنگین کمان

کد انگور: 84373
1,470,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل مانا

کد انگور: 61868
4,274,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل مژگان

کد انگور: 61684
3,383,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل مستانه

کد انگور: 61682
2,504,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل ملینا

کد انگور: 3223
2,138,000 تومان
خرید
از 2 روز آینده

باکس گل مناسبتی آرشیدا

کد انگور: 34589
6,370,000 تومان
خرید
تحویل از فردا

باکس گل مناسبتی رز و ارکیده

کد انگور: 34569
6,208,000 تومان
خرید
تحویل از فردا

باکس گل مناسبتی مونا

کد انگور: 12188
2,309,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل مناسبتی میانا

کد انگور: 34594
3,327,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل مه جبین

کد انگور: 61680
2,948,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل مهستی

کد انگور: 61673
2,738,400 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل نرگس

کد انگور: 17141
715,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تحویل از امروز

باکس گل نرگس 40 شاخه

کد انگور: 9747
765,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تحویل از فردا

باکس گل نفس

کد انگور: 47703
3,171,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل نگارین

کد انگور: 61104
1,155,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل نوشدخت

کد انگور: 61122
1,092,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل نیها

کد انگور: 72608
3,090,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل هما

کد انگور: 70651
1,025,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل همتا

کد انگور: 61037
1,351,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل هورمند

کد انگور: 72550
1,303,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس گل ونوس

کد انگور: 12337
515,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس و دسته گل رز قرمز

کد انگور: 4561
500,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس یکطرفه گل نازگل

کد انگور: 47201
5,644,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

باکس یکطرفه لومانا

کد انگور: 61879
5,172,500 تومان
خرید
تحویل از امروز

جام گل پردیس

کد انگور: 4564
4,474,000 تومان
خرید
تحویل از فردا

جام گل ژیوان

کد انگور: 85102
8,468,000 تومان
خرید
تحویل از فردا

جام گلدان ارکیده بنفش 6 شاخه

کد انگور: 80400
8,990,000 تومان
خرید
تحویل از فردا

جام گلدانی الیانا

کد انگور: 12569
6,689,500 تومان
خرید
تحویل از امروز

جعبه و دسته گل رز قرمز سرخ

کد انگور: 4624
560,000 تومان
خرید
تحویل از فردا

دسته گل آریسا با گل های رز هفت رنگ

کد انگور: 19374
2,557,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

دسته گل آفتابگردان

کد انگور: 80817
994,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

دسته گل آفتابگردان (25 شاخه)

کد انگور: 82370
1,288,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

دسته گل آفتابگردان 21 شاخه

کد انگور: 82975
1,120,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

دسته گل آفتابگردان 3 شاخه

کد انگور: 82993
387,800 تومان
خرید
تحویل از امروز

دسته گل آفتابگردان 9 شاخه

کد انگور: 82979
806,400 تومان
خرید
تحویل از امروز

دسته گل آفتابگردان 9 شاخه

کد انگور: 82981
639,800 تومان
خرید
تحویل از امروز

دسته گل آفتابگردان با داوودی سبز

کد انگور: 82989
681,800 تومان
خرید
تحویل از امروز

دسته گل آفتابگردان با رز سفید زیبا

کد انگور: 82985
831,800 تومان
خرید
تحویل از امروز

دسته گل آفتابگردان با رز مینیاتوری

کد انگور: 82398
1,078,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

دسته گل آفتابگردان با گلدان شیشه ای (25 شاخه)

کد انگور: 82373
1,305,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

دسته گل آفتابگردان با گلهای زنبق

کد انگور: 82389
1,132,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

دسته گل آفتابگردان با لیلیوم زرد

کد انگور: 82987
1,131,800 تومان
خرید
تحویل از امروز

دسته گل آفتابگردان برشید

کد انگور: 11093
1,126,000 تومان
خرید
تحویل از امروز

دسته گل آفتابگردان خال خالی

کد انگور: 82983
555,800 تومان
خرید

خرید آنلاین جدیدترین طرح های باکس گل ویژه روز پدر

پدر برای پسر اولین قهرمان و برای دختر اولین عشق است. پدر تنها کسی است که باعث می‌شود بدون شک باور کنیم که فرشته‌ها هم می‌توانند مرد باشند. گل فروشی آنلاین انگور برای روز پدر تدارک ویژه ای در نظر دارد. شما می توانید انواع باکس گل، سبد گل و دسته گل های زیبا را برای پدر، پدربزرگ و یا هر کسی که جایگاه والای پدر را برای شما داشته است سفارش دهید. تبریک روز پدر به همراه یک دسته گل و یا تعدادی شاخه گل می تواند این روز را برای پدران بسیار خاص و دل انگیز کند.

ای پدر بوی شقایق می دهی          عاشقی را یاد عاشق می دهی

با تو سبزم، گل بهارم، ای پدر        هر چه دارم از تو دارم ای پدر 

طرح‌های دیگر ما در سایت انگور و صفحه اینستاگرام موجود است. همچنین در صورتی که طرح خاصی در نظر دارید و در بین نمونه گل‌های ما موجود نمی باشد، می‌توانید با کارشناسان ما در واتساپ تماس بگیرید.

خرید باکس گل ویژه روز پدر

پدر یعنی عشق… یعنی محبت بی منت…یعنی تمام هستی…یعنی بهانه ای برای زندگی. کسی که بهشت در نگاهش پنهان گشته؛ همان نگاه خسته ای که از آن ایثار و از خودگذشتگی می بارد. با خرید آنلاین باکس گل ویژه روز پدر و ارسال آن از طریق انگور، می توانید پدر عزیز خود را سوپرایز کنید. ما قول می دهیم لبخند شادی را برای عزیزانتان به ارمغان بیاوریم.

خرید دسته گل ویژه روز پدر

زبان آدمی قاصر است از وصف مقام پدر، پدری که نماد صبر و تلاش است. کسی که در لحظات دشوار زندگی همچون کوهی استوار کنار فرزندش ایستاده است. پدر ترکیب زیبایی از عشق و مهر و عطوفت است. اگر به هر دلیلی از پدر خود فرسنگ ها فاصله دارید و نمی توانید در چنین روزی، کنار پدر عزیز و مهربان خود باشید، کافیست به انگور اعتماد کنید و یکی از دسته گل‌های ویژه روز پدر را سفارش دهید.