انواع گیاهان آپارتمانی و روش نگهداری آنها

این مرجع تصویری گیاهان برای آشنایی بیش‌تر شما با اسامی گیاهان، روش نگهداری و مراقبت، تشخیص تصویر گل با نام آن از روی عکس آنها تنظیم شده است.
در این مرجع فهرست گیاهان آپارتمانی، اسامی گیاهان با عکس گردآوری شده و به ترتیب حروف الفبا مرتب شده است. نام گیاه هم در زیر تصویر گیاه، به فارسی و انگلیسی نوشته و تصویر مربوط به هر گیاه نمایش داده شده است. اطلاعات مختصری از دائمی یا فصلی بودن گیاه، گلدار بودن، میزان نو و رطوبت نیز نوشته شده است. اما برای مطالعه اطلاعات مفید دیگر مانند روش آب دهی، روش تکثیر و تعویض خاک و … کافی‌است روی روش نگهداری کلیک کنید تا وارد صفحه‌ی روش نگهداری گیاه شوید.

ما در انگور به عنوان سایت معرفی انواع گل و گیاه و خرید گل آپارتمانی و گلدان هدیه لوکس، در این دایره المعارف تصویری انواع گل آپارتمانی را با نام آنها برای شما گردآوری کرده‌ایم. برای پیدا کردن انواع گل های آپارتمانی و روش نگهداری آنها، گیاه موردنظر می‌توانید روی حرف اول گیاه کلیک کنید اما اگر اسم گیاه خود را نمی‌دانید به جستجو در میان عکس گیاهان بپردازید.

به زودی اپلیکیشن شناسایی و نگهداری گیاهان انگور ارائه داده می‌شود که از طریق آن می‌توانید گیاهان خود را بیشتر و راحت تر بشناسید.

معرفی گیاهان آپارتمانی بر اساس حروف الفبا

نام گیاهان با حرف آ (الف)

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

آزالیا
Azalea

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم

روش نگهداری گل آزالیا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

گل آروندیناریا
Arundinaria

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای خشک
♦ گلدار
روش نگهداری گل آروندیناریا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

آروکاریا (کاج مطبق)
Araucaria

♦ دائمی
♦ نیمه سایه
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل کاج مطبق

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

آردیسیا
Ardisia

♦ گلدار
♦ دائمی
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل آردیسیا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

آرالیا
Aralia

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل آرالیا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

آکاسیا
Acacia

♦ گلدار
♦ هوای خشک
♦ نور غیر مستقیم

روش نگهداری گل آکاسیا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

گل آفلاندرا
Apheleandra

♦ دائمی
♦ نور مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل آفلاندرا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

آستیلب
Astilbe

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گیاه آستیلب

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

اسپارمانیا
Sparmannia

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل اسپارمانیا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

آسپاراگوس
Asparagus

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل آسپاراگوس

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

آکیوبا
Aucuba

♦ دائمی
♦ هوای خشک
♦ نور غیر مستقیم

روش نگهداری گل آکیوبا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

گل آکیمن
Achimenes

♦ گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل آکیمن

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

آکوروس
Acorus

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای خشک
♦ آویز
روش نگهداری گیاه آکوروس

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

آکمئا
Aechmea

♦ گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل آکمئا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

آکالیفا
Acalypha

♦ گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل آکالیفا

نام گیاهان با حرف ب

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

بروملیادها
Bromeliads

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم

روش نگهداری گل بروملیادها

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

برگ عبایی
Aspidistra

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای خشک
♦ بوته
روش نگهداری گل برگ عبایی

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

برگ انجیری
Monstera

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل برگ انجیری

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

برتولونیا
Bertolonia

♦ گلدار
♦ نیمه سایه
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل برتولونیا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

بداغ
Viburnum

♦ دائمی و گلدار
♦ نور مستقیم
♦ هوای مرطوب
♦ نیمه سایه
روش نگهداری گل بداغ

نام گیاهان با حرف پ

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

پاپیتال
Hedera

♦ دائمی
♦ هوای مرطوب
♦ رونده

روش نگهداری گل پاپیتال

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

پایپر (فلفل تزئینی)
Piper

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب
♦ رونده
روش نگهداری گل پایپر

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

پاندانوس
Pandanus

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل پاندانوس

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

پامچال
Primula

♦ دائمی و فصلی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب
♦ گلدار
روش نگهداری گل پامچال

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

پاکیس تاکیس
Pachystachys

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب
♦ گلدار
روش نگهداری گل پاکیس تاکیس

نام گیاهان با حرف ت

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

تاجریزی زینتی
Solanum

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم

روش نگهداری تاجریزی زینتی

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

ترادسکانتیا (برگ بیدی)
Tradescantia Group

♦ گلدار و دائمی
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب
♦ رونده و آویز
روش نگهداری گل برگ بیدی

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

تیلاندزیا
(سرخس شکوهمند)
Tillandsia

♦ گلدار
♦ هوازی

روش نگهداری گل تیلاندزیا

نام گیاهان با حرف ج

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

جاکاراندا
Jacaranda

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم

روش نگهداری گل جاکاراندا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

جاکوبینیا
Jacobinia

♦ گلدار و دائمی
♦ غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل جاکوبینیا

نام گیاهان با حرف ح

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

حسن یوسف
Cloeus

♦ دائمی
♦ هوای خشک
♦ دارای برگ رنگی

روش نگهداری گل حسن یوسف

نام گیاهان با حرف خ

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

خرزهره
Nerium

♦ دائمی
♦ هوای خشک
♦ گلدار

روش نگهداری گل خرزهره

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

ختمی زینتی
Hibiscus

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیرمستقیم

روش نگهداری گل ختمی زینتی

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

خورشیدی
Clivia

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم

روش نگهداری گل خورشیدی

نام گیاهان با حرف د

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

دیزیگوتکا
Dizygtheca

♦ دائمی
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر‌مستقیم

روش نگهداری گل دیزیگوتکا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

دیفن باخیا
Diffenbachia

♦ دائمی
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیرمستقیم

روش نگهداری گل دیفن‌باخیا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

داتورا
Datura

♦ دائمی
♦ هوای مرطوب
♦ گلدار

روش نگهداری گل داتورا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

داوودی
Chrysanthemum

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور مستیم و غیرمستقیم

روش نگهداری گل داوودی

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

دراسنا
Dracaena

♦ دائمی
♦ هوای مرطوب
♦ برگ رنگی

روش نگهداری گل دراسنا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

دوشسنیا
Duchesnea

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم
♦ آویز
روش نگهداری گل دوشسنیا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

دیپلادنیا
Dipladenia

♦  گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم
♦ رونده
روش نگهداری گل دیپلادنیا

نام گیاهان با حرف ر

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

رادرماشرا
Radermachera

♦ دائمی
♦ هوای خشک
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم

روش نگهداری گل رادرماشرا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

گل رکشتاینریا
Rechsteineria

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب
♦ گلدار
روش نگهداری گل رکشتاینریا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

روئه
Rhoeo

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیرمستقیم و نیمه سایه
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل روئه

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

روشه آ
Rochea

♦ گلدار و دائمی
♦ نورمستقیم و غیرمستقیم
♦ هوای خشک

روش نگهداری گل روشه آ

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

رولیا
Ruellia

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب
♦ آویزی
روش نگهداری گل رولیا

نام گیاهان با حرف ز

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

زنبق
Iris

♦ گلدار
♦ فصلی
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم

روش نگهداری گل زنبق

نام گیاهان با حرف ژ

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

ژربرا
Gerbera

♦ گلدار و فصلی
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم

روش نگهداری گل ژربرا

نام گیاهان با حرف س

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

ساکسی فراگا
Saxifraga

♦ دائمی
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم
♦ رونده
روش نگهداری گل ساکسی فراگا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

سالپی گلوسیس
Salpiglossis

♦ فصلی و گلدار
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل سالپی گلوسیس

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

سانس ویریا
Sansevieria

♦ دائمی و گلدار
♦ نور مستقیم و نیمه سایه
♦ هوای خشک

روش نگهداری گل سانس ویریا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

سانکزیا
Sanchezia

♦ گلدار و دائمی
♦ نور غیرمستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل سانکزیا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

سجافی
Chlorophytum

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل سجافی

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

سونریلا
Sonerila

♦ دائمی
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم

روش نگهداری گل سونریلا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

سیتی سوس
Cytisus

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل سیتی‌سوس

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

سیکلامن
Cyclamen

♦ دائمی و گلدار
♦  نور غیرمستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل سیکلامن

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

سینره
Cineraria

♦ گلدار و فصلی
♦ نور غیرمستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل سینره

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

سینگونیوم
Syngonium

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل سینگونیوم

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

سرخس
Ferns

♦ دائمی
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم
♦ آویز
روش نگهداری گل سرخس

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

سکیلا
Scilla

♦ فصلی
♦ گلدار
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل سکیلا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

سلاگینلا
Salaginella

♦ دائمی
♦  نیمه سایه
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل سلاگینلا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

سوسن
Lilium

♦ گلدار و دائمی
♦ نور غیرمستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل سوسن

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

سنبل
Hyacinthus

♦ گلدار
♦ فصلی
♦ بوته ای

روش نگهداری گل سنبل

نام گیاهان با حرف ش

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

شفلرا
Schefflera

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم

روش نگهداری گل شفلرا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

شمشاد
Buxus

♦ دائمی
♦ نور مستقیم
♦ هوای خشک

روش نگهداری گل شمشاد

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

شمعدانی
pelargonium

♦ دائمی و گلدار
♦ نور مستقیم
♦ هوای خشک

روش نگهداری گل شمعدانی

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

شویدی
Asparagus

♦ دائمی
♦ نور غیرمستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل شویدی

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

شیزانتوس
Schizanthus

♦ فصلی و گلدار
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل شیزانتوس

نام گیاهان با حرف ف

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

فاتسهدرا
Fatshedera

♦ دائمی
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم

روش نگهداری گل فاتسهدرا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

فاتسیا
Fatasia

♦ دائمی
♦ نور مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل فاتسیا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

فلیکیا
Felicia

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل فلیکیا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

فوکسیا
Fuchsia

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیرمستقیم
♦ هوای مرطوب
♦ رونده
روش نگهداری گل فوکسیا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

فیتونیا
Fittonia

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل فیتونیا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

فیکوس
Ficus

♦ دائمی
♦ هوای مرطوب و نیمه سایه
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم

روش نگهداری گل فیکوس

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

فیلودندرون
Philodendron

♦ دائمی
♦ نور مستقیم
♦ هوای مرطوب
♦ رونده
روش نگهداری گل فیلودندرون

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

فیلیتیس
Phyllitis

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل فیلیتیس

نام گیاهان با حرف ک

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

کاتارانتوس
Catharnthus

♦ فصلی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور مستقیم

روش نگهداری گل کاتارانتوس

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

کارکس
Carex

♦ دائمی
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم
♦ نیمه سایه

روش نگهداری گل کارکس

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

کالادیوم
Caladium

♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب
♦ برگ رنگی

روش نگهداری گل کالادیوم

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

کالانکوئه
Kalanchoe

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیرمستقیم
♦ هوای خشک

روش نگهداری گل کالانکوئه

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

کالسئولاریا
Calceolaria

♦ فصلی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل کالسئولاریا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

کالیاندرا
Calliandra

♦ دائمی وگلدار
♦ هوای مرطوب
♦ غیر مستقیم

روش نگهداری گل کالیاندرا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

کالیستمون
Callistemon

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای خشک

روش نگهداری گل کالیستمون

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

کامپانولا
Campanula

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل کامپانولا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

کامپانولا
Campanula

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل کامپانولا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

کاملیا
Camellia

♦ گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل کاملیا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

کروتون
Codiaeum(croton)

♦ دائمی
♦ هوای مرطوب
♦ برگ رنگی

روش نگهداری گل کروتون

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

کروساندرا
Crossandra

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل کروساندرا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

کرینوم
Crinum

♦ دائمی و گلدار
♦ نور مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل کرینوم

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

کریپتانتوس
Cryptanthus

♦  گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ برگ رنگی

روش نگهداری گل کریپتانتوس

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

کستروم
Cestrum

♦ گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل کستروم

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

کلرودندروم
Clerodendrum

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم
♦ آویزی
روش نگهداری گل کلرودندروم

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

کلوزیا
Celosia

♦ فصلی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل کلوزیا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

کلیانتوس
Clianthus

♦ دائمی
♦ نور مستقیم
♦  گلدار

روش نگهداری گل کلیانتوس

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

کلیرا
Cleyera

♦  دائمی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل کلیرا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

کوفئا
Cuphea

♦ گلدار
♦ دائمی
♦ هوای خشک

روش نگهداری گل کوفئا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

کوکب
Dahlia

♦ فصلی
♦ هوای مرطوب
♦ گلدار

روش نگهداری گل کوکب

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

کوکولوبا
Coccoloba

♦ فصلی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل کوکولوبا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

کولومنئا
Columnea

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦  هوای مرطوب

روش نگهداری گل کولومنئا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

کیوندوکسا
Chionodoxa

♦  دائمی
♦ گلدار

روش نگهداری گل کیوندوکسا
(شکوفه برف)

نام گیاهان با حرف گ

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

گالتونیا
Galtonia

♦  گلدار
♦ فصلی
♦ نور مستقیم

روش نگهداری گل گالتونیا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

گالانتوس
Galanthus

♦ گلدار
♦ فصلی
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل گالانتوس

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

گازمانیا
Guzmania

♦ گلدار
♦ نور مستقیم
♦ برگ رنگی

روش نگهداری گل گازمانیا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

گاردنیا
Gardenia

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیرمستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل گاردنیا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

گئوگنانتوس
Geogenanthus

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل گئوگنانتوس

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

گلوکسینیا
Gloxinia

♦ گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم

روش نگهداری گل گلوکسینیا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

گلوریوزا
Gloriosa

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ گلدار

روش نگهداری گل گلوریوزا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

گلکوما
Glechoma

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ رونده

روش نگهداری گل گلکوما

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

گلایول
Gladiolus

♦ گلدار
♦ فصلی
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل گلایول

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

گرویلا
Grevillea

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل گرویلا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

گندمی
Chlorophytun

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم

روش نگهداری گل گندمی

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

گوش گرگی
Alocasia

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل گوش گرگی

نام گیاهان با حرف ل

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

لاشنالیا
Lachenalia

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم و مستقیم

روش نگهداری گل لاشنالیا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

لاله
Tulips

♦ فصلی
♦ نور غیر مستقیم
♦ گلدار

روش نگهداری گل لاله

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

لیسیانتوس
Lisianthus

♦ فصلی و گلدار
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل لیسیانتوس

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

لیندا
Beaucarnea

♦ دائمی
♦ نیمه سایه
♦ هوای خشک

روش نگهداری گل لیندا

نام گیاهان با حرف م

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

مرغ بهشتی
Sterlitzia

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم

روش نگهداری گل پرنده بهشتی

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

مرجان
Euphorbia

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ گلدار

روش نگهداری گل مرجان

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

مدینیلا
Medinillla

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل مدینیلا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

مانتیا
Manettia

♦ دائمی و گلدار
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل مانتیا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

مارچوبه
Asparagus

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل مارچوبه

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

موسکاری
Muscari

♦ گلدار
♦ فصلی
♦ نور غیر مستقیم

روش نگهداری گل موسکاری

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

مونسترا
Monstera

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل مونسترا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

میخک
Dianthus

♦ گلدار
♦ فصلی
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل میخک

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

میکانیا
Mikania

♦ دائمی
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل میکانیا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

میموزا
Mimosa

♦ دائمی و گلدار
♦ نور مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل میموزا

نام گیاهان با حرف ن

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

نخل مرداب
Cyperus

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم

روش نگهداری نخل مرداب

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

نخل
Palm

♦ فصلی
♦ نیمه سایه
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گیاه نخل

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

نرترا
Nertera

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل نرترا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

نرگس
Narcissus

♦ فصلی
♦ گلدار
♦ هوای خنک

روش نگهداری گل نرگس

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

نیکودمیا
Nicodemia

♦ دائمی
♦ نور مستقیم و نیمه سایه
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل نیکودمیا

نام گیاهان با حرف و

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

والوتا
Lachenalia

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور مستقیم

روش نگهداری گل والوتا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

وریزا
Vriesea

♦ گلدار
♦ برگ رنگی
♦ نور مستقیم

روش نگهداری گل وریزا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

ویبورنوم
Viburnum

♦ دائمی و گلدار
♦ نور مستقیم و نیمه سایه
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل ویبورنوم

نام گیاهان با حرف هـ

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

هبه
Hebe

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم

روش نگهداری گل هبه

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

هپتاپلوروم
Heptapleurum

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل هپتاپلوروم

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

هلکسین (اشک نوزاد)
Helxine

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب
♦ آویز
روش نگهداری گل هلکسین

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

هلی کانیا
Heliconia

♦ دائمی
♦ نور مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل هلی کانیا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

هلیوتروپیوم
Heliotropium

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل هلیوتروپیوم

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

همانتوس
Haemanthus

♦ دائمی
♦ هوای مرطوب
♦ گلدار

روش نگهداری گل همانتوس

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

همیگرافیس
Hemigraphis

♦ دائمی
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب
♦ رونده
روش نگهداری گل همیگرافیس

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

هورتانزیا
Hydrangea

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل هورتانزیا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

هویا
Hoya

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ آویز

روش نگهداری گل هویا

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

هیپوستس
Hypostes

♦ دائمی و گلدار
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل هیپوستس

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

هیپوسیرتا
Hypocyrta

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب و نیمه سایه
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم

روش نگهداری گل هیپوسیرتا

نام گیاهان با حرف ی

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

یاسمن
Jasminum

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم و مستقیم

روش نگهداری گل یاسمن

معرفی انواع گیاهان آپارتمانی با عکس (فهرست الفبایی) - انگور

یوکا
Yucca

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای خشک

روش نگهداری گل یوکا