در حال نمایش 10 نتیجه

تحویل از فردا

گلدان مورد بزرگ

کد انگور: 104438
6,012,000 تومان
خرید
تحویل از فردا

گلدان مورد چند شاخه ( 200 – 190 سانتی متر)

کد انگور: 89765
3,980,000 تومان
خرید
تحویل از فردا

گلدان مورد تنه بافت ( 190 – 180 سانتی متر)

کد انگور: 89758
2,675,000 تومان
خرید
تحویل از فردا

گلدان مورد قیچی خوری شده ( 180 – 170 سانتی متر)

کد انگور: 89755
4,250,000 تومان
خرید
تحویل از فردا

گلدان مورد پیوندی تنه دار ( 160 – 150 سانتی متر)

کد انگور: 89752
1,640,000 تومان
خرید
از 2 روز آینده

درخت مورد VIP سایز بزرگ (25 ساله)

کد انگور: 104703
71,500,000 تومان
خرید
تحویل از فردا

گلدان مورد پیوندی سه شاخه

کد انگور: 79560
2,970,000 تومان
خرید
تحویل از فردا

گلدان مورد پیوندی دو شاخه بزرگ

کد انگور: 79558
3,560,000 تومان
خرید
تحویل از فردا

گلدان مورد پیوندی

کد انگور: 79556
1,750,000 تومان
خرید
تحویل از فردا

گل مورد پیوندی

کد انگور: 79554
1,850,000 تومان
خرید